Educatie -Aanbod

:Aanbod

BE Lville

BELville

In deze workshop over klimaatburgerschap moeten de leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs aan de hand van dilemma’s een toekomstbestendige stad proberen te bouwen.

Expedition inclusion gil plaquet

Expeditie Inclusief

Een coöperatief spel voor leerlingen van het 1ste t/m het 4de leerjaar lager onderwijs om klimaatproblemen en inclusie aan te pakken. Iedereen moet elkaar helpen om een kolonie pinguïns in nood te redden van het smeltende pakijs.

E Crooy Democr 126

Democracity

Democracity is een rollenspel dat de leerlingen van de 3de graad lager t/m 3de graad middelbaar, alle finaliteiten, de kans biedt om kennis te maken met de werking van de democratie. Al discussiërend en argumenterend bouwen ze een stad.

2021 10 27 Boost Palais de justice 131 1

Recht-vaardig

Dankzij Recht-vaardig maken de leerlingen een hele dag lang van kennis met de uitdagingen van justitie. ’s Ochtends wonen de leerlingen, na een korte inleiding over de werking van het gerecht, een rechtszitting bij in een correctionele rechtbank en...

David plas

Discrimin'actie

Gedurende deze workshop ervaren de jongeren een situatie van discriminatie. Enkele leerlingen worden zonder het te weten gediscrimineerd op basis van een willekeurig criterium. De begeleider bekijkt de reactie van alle leerlingen in deze situatie.

Website activity cover

DebatBELut

DebatBELut nodigt jongeren van het 4de t/m het 7de jaar secundair onderwijs, alle finaliteiten, uit om in debat te gaan over maatschappelijke thema’s. Door stellingen- en rollenspelen leren ze op een structureerde manier een standpunt te verdedigen.

Moving water on tour

Moving water on tour

Deze ludieke artistieke installatie bestaat uit 96 kleine schilderijen. Ze helpt leerlingen van basisscholen om erover na te denken hoe kostbaar water is.

E Crooy Reporters 57 0

Reporters van de democratie

Door deel te nemen aan de workshop Reporters van de Democratie worden de leerlingen van het 5de lager tot en met het 7de jaar van het secundair onderwijs politieke journalisten.

E Crooy Reporters 23

Onderzoeksjournalist: onze samenleving en haar uitdagingen

Tijdens deze workshop worden de leerlingen van de 1ste tot en met de 3de graad secundair onderwijs, alle finaliteiten, journalist·e. Ze onderzoeken een onderdeel van de Belgische samenleving en maken een videoreportage.

12

Educatieve dienst

Een workshop over politiek? Een doe-tentoonstelling over democratie? Een pedagogisch dossier over ons koloniaal verleden? Bekijk ons aanbod!

Verjaardag @museum

Een verjaardagsfeestje in het BELvue? Dat is spelen, leren en zich amuseren. Een onvergetelijke namiddag met een lekker vieruurtje als afsluiter.

Toegangelijkheid

Het BELvue is toegankelijk voor iedereen. Ontdek alles over onze rondleidingen op maat, onze kortingen, gratis toegang op woensdagnamiddag, …