Educatie -Aanbod - Algoscape

:Aanbod

Algoscape

Algoscape

Min 12, max 24

Gratis

1/2 dag

BELvue

van het 1ste t/m 3ste middelbaar

Start in januari 2025.

Inschrijven kan op deze pagina vanaf 25 september.

Algoscape is een nieuwe workshop die vanaf januari 2025 wordt aangeboden in het BELvue museum.

In deze workshop krijgen leerlingen meer inzicht in de cruciale rol die algoritmes spelen in onze samenleving. Eerst maken ze kennis met algoritmen. Daarna ontdekken ze aan de hand van een rollenspel hoe algoritmen hun persoonlijke en politieke beslissingen beïnvloeden. Tot slot wordt de problematiek van algoritmen in historisch perspectief geplaatst en worden positieve en alternatieve werkwijzen met de leerlingen verkend.

De workshop richt zich op leerlingen van het 1ste t/m het 3de leerjaar secundair onderwijs.

De workshop vindt plaats in het BELvue, te Brussel.