-Privacyverklaring

:Privacyverklaring

Privacyverklaring

BELvue museum is een project van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Vanzelfsprekend respecteert de KBS de privacywetgeving. Wat dit concreet wilt zeggen, leest u in deze bladzijden.

Hoe verzamelt BELvue museum persoonlijke gegevens?

BELvue museum verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een aangevraagde dienst (bv. een inschrijving voor een activiteit, de reservatie van een zaal).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt BELvue museum?

BELvue museum verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden, zoals een gidsenvereniging) aangevraagde dienst.

Afhankelijk van de dienst die u aan BELvue museum vraagt, verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Die blijven altijd beperkt tot het strikt noodzakelijke. Voor onderstaande diensten hebben wij de volgende gegevens nodig om de dienst correct te kunnen verlenen:

- Voor het aanmaken van een account bij de webshop (webshop.belvue.be): naam/voornaam/straat/nummer/land/postcode/gemeente/e-mail/paswoord (het paswoord is versleuteld en kan alleen door u opnieuw worden geïnitialiseerd)
- Voor het inschrijven voor een workshop of een andere activiteit: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente/telefoonnummer
- In voorkomend geval en alleen als dat nodig is voor de organisatie van de activiteit: leeftijd/taalniveau/verantwoordelijke persoon (voor minderjarigen)
- Voor het abonneren op onze lijst en het ontvangen van informatieve mailberichten: mailadres

Wanneer en waarom verwerkt BELvue museum persoonlijke gegevens?
BELvue museum verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

- indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
- of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw mailadres om informatie te sturen over de activiteiten van het museum of uw postadres om tickets of informatiebrochures op te zenden);
- of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

Hoe behandelt BELvue museum persoonlijke gegevens?
Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. de leeftijd van een kind voor de organisatie van een verjaardagsfeest) worden altijd confidentieel behandeld en alleen overgemaakt aan de betrokken partners van BELvue museum (bv. de gids of animator die instaat voor de kinderen tijdens het verjaardagsfeestje).

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst (voor zover er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meer nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

We delen uw persoonsgegevens alleen met dienstverleners of partners voor zover als nodig om de betrokken dienst te kunnen leveren (bv. voor de organisatie van een activiteit of gegidst bezoek werken wij samen met gidsenverenigingen).

Wij verkopen en bezorgen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Bepaalde gegevens worden doorgegeven aan derden om een dienst te kunnen leveren. Zij verbinden er zich toe de gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de betrokken dienst. Daarna worden ze gewist.

Hoe lang bewaart BELvue museum persoonlijke gegevens?

BELvue museum verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:

- Voor de inschrijving op workshops of museumbezoeken: enkel voor de opvolging van het evenement zelf (en het nasturen van een evaluatieformulier), gedurende 2 jaar.
- Voor de organisatie van verjaardagsfeestjes: enkel voor de opvolging van het evenement zelf (en het nasturen van een evaluatieformulier): gedurende 3 maanden na de verjaardag zelf.
- Voor de organisatie van activiteiten: enkel voor de opvolging van de activiteit zelf (en het nasturen van een evaluatieformulier of een eventuele factuur): gedurende 2 jaar.

BELvue museum kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn, om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. meerjarige statistieken). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart BELvue museum mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daartoe maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

BELvue museum (de Koning Boudewijnstichting) werkt voor de beveiliging van de website en alle andere servers samen met Zionsecurity, een gespecialiseerde partner in beveiliging.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de geldende wettelijke bepalingen ter zake.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en om de door u gevraagde diensten goed te kunnen leveren.

Wanneer we uw persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen (bv. voor de organisatie van een bezoek of een specifieke activiteit), wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen met uw account op webshop.belvue.be

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met [email protected]

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die BELvue museum over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid

BELvue museum (en de KBS) gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website

Nog vragen of bedenkingen?

Mail [email protected]