Educatie -Aanbod - BELville

:Aanbod

BELville

BE Lville

min. 12, max. 24 pers.

gratis

1/2 dag

BELvue

Van 3de tot 7de middelbaar

Reserveren voor de periode sept-dec 2024 kan vanaf 15/05/2024 om 13u

Reservatie verplicht

Reserveren voor het eerste trimester 2024-2025 is al mogelijk.

Op 25 september maken we de data voor de rest van het schooljaar beschikbaar.

BELville is een nieuwe workshop die vanaf september 2024 wordt aangeboden in het BELvue museum.  

BELville is een workshop over klimaatburgerschap. De leerlingen moeten aan de hand van dilemma’s een toekomstbestendige stad proberen te bouwen. Ondertussen moeten ze rekening houden met verschillende parameters: klimaat, welzijn en budget. Ze krijgen inzicht in de gevolgen van hun beslissingen op korte en lange termijn. Aan het einde van de workshop maken de leerlingen de balans op van hun gebouwde stad: hechten ze vooral belang aan het welzijn van de inwoners van BELville, bouwen ze een dure maar enorm klimaatvriendelijke stad, of weten ze alles goed in balans te houden?

De workshop richt zich op leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs, alle finaliteiten.

De workshop vindt plaats in het BELvue, te Brussel.

Vanaf september 2025 is BELville beschikbaar voor steden en gemeenten. Wilt u BELville verwelkomen in uw stad? Neem dan contact op met [email protected].