Educatie -Aanbod - RechtStaat - Filosofische kaarten

:Aanbod

RechtStaat - Filosofische kaarten

Cartes philo

min. 12, max. 24 pers.

gratis

in de klas

Van 3de tot 7de middelbaar

te downloaden

beschikbaar vanaf september 2024

RechtStaat stimuleert de dialoog over de rechtsstaat bij de leerlingen. Het biedt een kans thema’s rond recht en de rechtsstaat op een uitzonderlijke manier bespreekbaar te maken. Deze pedagogische tool komt in de vorm van een kaartenset en laat de leerkracht toe om op verschillende manier te werken: filosofische vragen, rangschikoefeningen, dilemma’s... De tool behandelt vijf thema’s: schuld, straf, rechtvaardigheid, rechten & plichten en vrijheid & gelijkheid.

Deze activiteit vormt een aanvulling op de workshop Recht-vaardig en het theoretisch dossier over justitie.

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs, alle finaliteiten.