Educatie -Aanbod - DebatBELut

:Aanbod

DebatBELut

Website activity cover

Min. 12, Max. 24

Gratis

1/2 dag

BELvue

4de - 7de middelbaar

Reserveren voor de periode sept-dec 2024 kan vanaf 15/05/2024 om 13u

Reservatie verplicht

Reserveren voor het eerste trimester 2024-2025 is al mogelijk.

Op 25 september maken we de data voor de rest van het schooljaar beschikbaar.

DebatBELut nodigt jongeren uit om op een gestructureerde en actieve wijze in debat te gaan over maatschappelijke thema’s.

In het eerste deel van de workshop ontwikkelen de leerlingen aan de hand van een mondeling stellingenspel op een actieve manier hun argumentatievaardigheden.

In het tweede deel volgt een collectieve reflectie over het nut van debat in besluitvorming. Daarna nemen de leerlingen deel aan een rollenspel, dat hen laat kennismaken met de bespreking van wetten in het Federaal Parlement. Ze worden parlementslid en moeten hun standpunt over een wet over fast fashion verdedigen.

De workshop richt zich op leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs, alle finaliteiten.

De workshop vindt plaats in het BELvue, te Brussel.

Praktische informatie

  • Reservatie verplicht
  • Als geen enkele datum voor u past of als u specifieke verzoeken heeft, aarzel dan niet om ons een email te sturen.
  • Als de workshop minder dan 5 weken voor de gereserveerde datum geannuleerd wordt, moeten wij €300 aanrekenen om kosten te dekken.