Educatie -Aanbod - Democracity: het spel

:Aanbod

Democracity: het spel

Democracity en classe

Minimum 12 en maximum 28 spelers

Gratis

Tussen de 80 en 150 minuten

In de klas

Van de 5de lager tot de 7de middelbaar

Al het nodige (de werkbladen voor de leerlingen, de handleiding voor de leerkracht) om zelf Democracity in de klas te spelen.

"Democracity" is een inleefspel. De leerlingen vormen politieke partijen, zij verdedigen hun standpunten en prioriteiten bij het bouwen van een democratische stad. De leerlingen ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving en dat ieders stem telt.

Het spel kan gespeeld worden met minimum 12 en maximum 28 spelers.

Het duurt tussen 80 en 150 minuten.

Bij het maken van het spel werd er rekening gehouden met eindtermen van het basisonderwijs en met de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.

Het spel kan ook gebruikt worden bij verenigingen van het middenveld (vakbonden, VZW's, socio-culturele organisaties), jeugdhuizen en jeugdbewegingen.

Het spel downloaden