Educatie -Aanbod - Moving water on tour

:Aanbod

Moving water on tour

Moving water on tour

13/09/24 - 05/01/25

Max. 24 leerlingen

Gratis

2u

BELvue Museum

van het 1ste t/m het 6de lager onderwijs

Reserveren voor de periode sept-dec 2024 kan vanaf 15/05/2024 om 13u

Reservatie verplicht

Moving Water is een ludieke, artistieke installatie die leerlingen stimuleert om erover na te denken hoe kostbaar water is.

Water is een evidentie voor een Westers kind. Deze installatie en de bijbehorende activiteiten willen dit doorbreken en kinderen bewust maken hoe kostbaar water is.

Er worden 8 thema's behandeld, verdeeld over panelen: ontspanning, vervuiling, waterbehoeften voor de mens, bedreiging voor dieren, droogte, plastic soup, weer & klimaat en toekomst.

Elk paneel bestaat uit 12 schilderijen gemonteerd op plastic dozen en geeft een duidelijk beeld van het belang en de noodzaak van water in verschillende contexten.

Elk schilderij heeft een bijbehorende magneet met een woord. Leerlingen verdiepen zich in de schilderijen en hun verhalen en plaatsen het woord dat hen toepasselijk lijkt. Een speciaal ganzenspel maakt de activiteit compleet.

Deze activiteit is gericht op leerlingen van de 1ste tot en met de 3de graad lager onderwijs.

Let op: deze activiteit vraagt de actieve deelname van de leerkracht en een begeleider.

De activiteit is zelfstandig, zonder begeleiding van een gids of een animator van het BELvue.