Educatie -Aanbod - Community Service Learning

:Aanbod

Community Service Learning

CSL visual

Gratis

Op uw plaats / In uw klas

Community Service Learning (CSL) is een actieve en participatieve onderwijsvorm waarbij maatschappelijk engagement wordt verbonden aan theoretische kennis. Deze community-based benadering van leren stelt leerlingen in staat een beter begrip te krijgen van sociale en culturele kwesties door zich onder te dompelen in de omgeving. De integratie van theorie en praktijk bereidt leerlingen voor tot verantwoordelijke burgers die in staat zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire en pluralistische samenleving.

Als centrum voor democratie wil het BELvue burgerschapseducatie bevorderen en leerkrachten hierbij ondersteunen. Deze handleiding is gebaseerd op de CSL-methodiek, die zijn oorsprong vindt in het Europese kader van burgerschap en democratische waarden. De handleiding helpt leerkrachten die met hun leerlingen een burgerschapsproject willen opzetten. De methode is gebaseerd op 20 kernbeginselen, waaronder de ontwikkeling van kennis, kritisch denken en diverse andere vaardigheden en houdingen. Leerkrachten kunnen bovendien de inhoud aanpassen aan hun curricula, zodat ze zinvolle leerervaringen kunnen creëren.

Dit originele document van het Zentrum für Politesch Bildung (ZPB) is door BELvue volledig vertaald in het Nederlands en Frans. Er werden enkele wijzigingen aangebracht om het document aan te passen aan onze Belgische onderwijscontext.

Handleiding Community Service Learning