Educatie -Aanbod - Recht-vaardig in de klas

:Aanbod

Recht-vaardig in de klas

Resized image website 3

Minimum 12 en maximum 28 spelers

Gratis

Tussen de 150 en 180 minuten

Online

1ste - 7de middelbaar

Alles wat je nodig hebt (casus, werkdocument, ondersteunend document, video-observatiefiche) om het rollenspel in je klas uit te voeren.

Dankzij Recht-vaardig in de klas leren leerlingen van het algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs de uitdagingen van justitie van binnenuit kennen.

Eerst bekijken en analyseren de leerlingen een fictief proces. Ze leren over de rollen van de verschillende betrokkenen (rechter, advocaat, aanklager, slachtoffer, beklaagde, griffier). Daarna spelen ze in een rollenspel de beschuldigde, het slachtoffer, de aanklager, de rechter, de advocaat en de aanklager.