Educatie -Aanbod - Mysterie van Financiën

:Aanbod

Mysterie van Financiën

2021 05 25 FRB workshop 18

06/09/22 - 09/12/22

Max. 28

1/2 dag

BELvue

1ste - 7de middelbaar

Reservatie verplicht

De interactieve tentoonstelling Mysterie van Financiën” dompelt de leerlingen onder in verschillende situaties waarmee zij zelfstandig de geheimen van de financiële wereld in de brede zin van het woord leren kennen. Deze tentoonstelling is geschikt voor de 1ste, 2de en 3de graad van het algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs. 

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules die gedurende twee uren worden bezocht in een groepje van vier (of indien nodig drie) leerlingen. Via die modules verkennen de leerlingen verschillende aspecten van financiële educatie (een budget beheren, verantwoord consumeren, …). Ze ontdekken ook op creatieve en interactieve wijze de basisconcepten uit de financiële wereld, de overheidsbegroting en de financiële structuur van samenlevingen . Elke module leidt tot een discussie tussen de leerlingen en zet hen ertoe aan om hun eigen mening te vormen.

Hecht u ook belang aan een interactieve financiële educatie voor uw leerlingen? Schrijf uw klas in en kom het Mysterie van Financiën ontdekken! 

Pedagogische dossiers en een handleiding zorgen ervoor dat uw bezoek vlot kan verlopen en u met uw klas nadien op het thema kunt verder werken.

Lunch: er is geen ruimte voorzien in BELvue om te lunchen. Indien er plaats is, dan kan u een zaal voor lunch reserveren in het BIP – Brussel Info Plein (aan de overkant van het BELvue museum).

Pedagogische tools