Educatie -Aanbod - EDUbox Politiek

:Aanbod

EDUbox Politiek

Picture1

Gratis

3 lesuren

In de klas

1ste - 7de middelbaar

EDUbox Politiek: jouw stem in ons politiek systeem

Zodra je 18 bent, mag je gaan stemmen. Bij de Europese verkiezingen kan dat zelfs al vanaf 16 jaar. Zo bepaal je mee welke beslissingen er worden gemaakt. Maar wat gebeurt er met je stem? En hoe draagt je stem bij tot het beleid?

Deze EDUbox gaat over de complexiteit van het politieke systeem en hoe je als burger daar invloed kan op uitoefenen. Politiek is complex maar omdat politiek zo veel aspecten van ons leven bepaalt, is het belangrijk om te weten hoe dit systeem in elkaar zit. Elke burger heeft namelijk een stem en kan die gebruiken om verandering in gang te zetten.

Wat zit er in de EDUbox Politiek?

De EDUbox bestaat uit vijf delen, die je als leerkracht in maximum drie lesuren kan overlopen. In deel één wordt een analogie gemaakt tussen het organiseren van een schoolfuif in kleine groepen en onze politiek. De leerlingen wordt getoond dat in beide gevallen meningsverschillen optreden, omdat iedereen eigen ideeën heeft en die graag wil verdedigen. Overeenkomen is ook nodig in onze politiek, maar zien jongeren politici wel zo? Blijven ze niet steeds bikkelen over kleine problemen? Via het voorbeeld van het jongste Europees Parlementslid, de Deense Kira Peter-Hansen (25), wordt getoond dat voor alles een oplossing bestaat en hoe daar in de politiek mee wordt omgegaan.

In deel twee wordt dieper ingegaan op drie aspecten van politiek: politieke visie, politieke communicatie en het politiek systeem. Hoe bepalen politieke partijen hun politiek standpunt? Hoe communiceren ze hierover? Waarom is het zo moeilijk om deze visie in de praktijk om te zetten? Zit het politiek systeem hier voor iets tussen? Hoe is dat historisch gegroeid? Hoe werkt dat in Europa? Wat wordt er uiteindelijk met mijn stem gedaan? Antwoorden op deze vragen, en meer, worden in het tweede deel van de EDUbox behandeld.

In deel drie gaan leerlingen ook zelf aan de slag. Ze vormen de regering van het fictieve land Edumakia. Ze mogen een budget beheren en krijgen een lijst met belangrijke beleidskeuzes. Kunnen zij beslissingen nemen en hoe gaan ze om met onverwachte situaties? Aan hen de eer.

Deel vier komt er nadat de leerlingen ondertussen weten hoe de politiek in elkaar zit en welke aspecten hen houvast kunnen bieden om een politieke keuze te maken. Nu kunnen ze zich goed informeren, wat helpt om als voorbereide burger een stem uit te brengen. Maar wat als je te jong bent om een stem uit te brengen? We volgen in deel vier Manon, die als vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugdraad naar New York ging.

In deel vijf, tenslotte, krijgen leerlingen extra materiaal aangereikt over dit thema, volledig op maat van hun leeftijdsgroep.

Aan de slag met de EDUbox Politiek

De EDUbox Politiek is beschikbaar als interactieve website en als downloadbare pdf in de catalogus op de website van EDUbox. Deze formats zijn ideaal lesmateriaal voor zelfstandig groepswerk in de klas.

Andere interactieve tools zijn ontwikkeld door VRT Innovatie, o.a. dankzij de steun van het Creative Europe-project: EDUmake.

EDUbox werkt ook samen met andere leerplatformen, zoals LessonUp. De EDUbox Politiek zal integraal te gebruiken zijn op dit platform, inclusief unieke functionaliteiten van LessonUp, zoals quizzes en interactieve polls.

Onze partners