Educatie -Aanbod - De politiek - jouw logboek

:Aanbod

De politiek - jouw logboek

Resized image website 1

Gratis

In de klas en/of thuis

5de lager - 7de middelbaar

De politiek – Jouw logboek is een leerboek dat leerlingen stimuleert om kritisch na te denken over de politieke thema's en gebeurtenissen in hun eigen omgeving. Het bevordert actieve betrokkenheid bij de onderwerpen, waardoor leerlingen deze ideeën diepgaand kunnen onderzoeken en een persoonlijke mening kunnen vormen. Leerlingen kunnen kiezen uit een reeks opdrachten die aansluiten bij hun individuele leerbehoeften en interesses. Opdrachten kunnen zowel in de klas als thuis worden uitgevoerd, afhankelijk van het soort taak dat wordt gegeven.

Deze tool staat in het kader van actief en participatief onderwijs waarin leerlingen zelf hun leertempo, onderwerpen en insteken kunnen bepalen.

Het Logboek is ontworpen als open lesmateriaal en kan worden gebruikt in verschillende onderwijsvormen en -graden. De leerstof eist geen voorkennis en de opdrachten kunnen worden uitgevoerd met leerlingen vanaf het eerste middelbaar.

In samenwerking met Fondation Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) heeft het BELvue museum een Belgische versie ontworpen, die specifiek is afgestemd op de educatieve context van ons land.

Didactisch materiaal