Educatie -Aanbod - Klimaatcontroverses? Tijd voor dialoog!

:Aanbod

Klimaatcontroverses? Tijd voor dialoog!

Controverses climatiques

van 15 tot 40 leerlingen

Gratuit

Deze activiteit bestaat in een korte en lange versie (van 4 tot 12 lesuren)

In de klas

Tool te downloaden

4de tot 7de secundair onderwijs

Mogen we nog zo vaak het vliegtuig nemen? Is het wel een goed idee om vlees te blijven eten? Is waterstof een oplossing naar een duurzame toekomst? Dit zijn vraagstukken die ons allemaal aangaan, maar ze brengen ook spanningen, controverse en discussies teweeg. En wat als we nu met elkaar in dialoog gaan, in plaats van erover te debatteren?

Luisteren en constructieve uitwisseling aanmoedigen, terwijl we openstaan voor toegevingen en rekening houden met de complexiteit van de problemen: dit zijn de doelstellingen van Klimaatcontroverses? Tijd voor dialoog!, een educatieve activiteit gericht op derdejaars in alle finaliteiten.

Deze activiteit bestaat in een korte en lange versie (van 4 tot 12 lesuren) met groepen van 15 tot 40 leerlingen. Het combineert rollenspel, delen van meningen, herformuleringen en (zelf)reflectie.

Klimaatcontroverses? Tijd voor dialoog! is een educatieve activiteit ontwikkeld door vzw EFDD, op initiatief van de Koning Boudewijnstichting.