Educatie -Aanbod - Speeldoos Democracity

:Aanbod

Speeldoos Democracity

20200113 122912

Minimum 12 en maximum 28 spelers

25€

Tussen de 80 en 150 minuten

Online of in de museumshop

Ook beschikbaar in de museumshop

Al het nodige (de werkbladen voor de leerlingen, de handleiding voor de leerkracht) om zelf Democracity in de klas te spelen.

Democracity” is een inleefspel. De leerlingen vormen politieke partijen, zij verdedigen hun standpunten en prioriteiten bij het bouwen van een democratische stad. De leerlingen ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving en dat ieders stem telt. Het spel kan gespeeld worden met minimum 12 en maximum 28 spelers.

Duur: tussen de 80 en 150 minuten.

Bij het maken van de doos werd er rekening gehouden met eindtermen van het basisonderwijs en met de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.

De speeldoos kan ook gebruikt worden bij verenigingen van het middenveld (vakbonden, VZW’s, socio-culturele organisaties), jeugdhuizen en jeugdbewegingen.

De doos wordt geleverd met een handleiding in de drie landstalen.

Democracity” kan besteld worden aan 25€ :