Over het BELvue -Pers - ART NOUVEAU - Persbericht

:Pers

ART NOUVEAU - Persbericht

Expo: ‘ART NOUVEAU. Uitzonderlijkeobjecten met een verhaal.’

Ter gelegenheid van ‘Art Nouveau Brussels 2023’ stelt de Koning Boudewijnstichting van 7 juni 2023 t.e.m. 7 januari 2024 art-nouveaumeesterwerken uit haar collectie tentoon in het BELvue museum te Brussel. Het art-nouveau jaar vormt de aanleiding om deze sleutelperiode uithet Belgisch erfgoed in de kijker te plaatsen.

Naast topwerken uit de art nouveau, kunt u er heel verscheidengebruiksvoorwerpen bewonderen, vormgegeven in de kenmerkende art-nouveaustijl. Achter elk van deze objecten schuilt een bijzonder verhaal of eeninteressante anekdote. Ontdek deze uitzonderlijke objecten en hun verhalen inde gratis tentoonstelling ‘ART NOUVEAU. Uitzonderlijke objecten met eenverhaal.’

Dankzij de vrijgevigheid van mecenassen kon de Koning Boudewijnstichting devoorbije jaren verschillende belangrijke stukken verwerven uit de art-nouveauperiode, waaronder werk van Victor Horta, Philippe Wolfers, Henry vande Velde, Paul Hankar, George Morren en Gustave Serrurier-Bovy. Uniekeexemplaren, kunstenaarsjuwelen, meubelen, sculpturen, keramiek, tekeningen,boekbanden, enz. …een enorme variëteit aan stukken, waarvan meerdere onszijn overgeleverd dankzij de erfgenamen of leerlingen van deze kunstenaars.

De tentoongestelde werken, die gewoonlijk te zien zijn in verschillende Belgische openbare collecties, worden uitzonderlijk samengebracht in het BELvue museum. Het project kadert in het art-nouveaujaar, waaraan verschillende Brusselse musea en instellingen deelnemen.

Brussel speelde een belangrijke rol bij het ontstaan en de verspreiding van de art nouveau. In 2023 viert en eert ze een heel jaar lang deze kunststijl die een absoluut hoogtepunt kende in België met ‘Art Nouveau Brussels 2023’.

Commissaris van de tentoonstelling en art nouveau expert Prof. Werner Adriaenssens neemt ons mee op ontdekkingstocht langsheen een 40-taliconische werken en kenmerkende gebruiksvoorwerpen uit de art nouveau. Hij introduceert ons in deze bijzondere kunststroming, waarin creativiteit, vakmanschap, natuur, een bewogen en sierlijke lijnenspel en het Gesamtskunstwerk centraal staan.

De verhalen van romanschrijver en historicus Marc Meganck brengen ons terugin de tijd en lichten een tip van de sluier van deze bijzondere objecten.

Praktische info
Expo: ‘ART NOUVEAU. Uitzonderlijke objecten met een verhaal.’
Gratis

Van 7 juni 2023 t.e.m. 7 januari 2024

BELvue museum – Paleizenplein 7 – 1000 Brussel

Perscontacten:
KBS: Thierry Van Noppen – 0479 31 85 56 – [email protected]
BELvue: Charline Franken – 02 545 08 02 – [email protected]
Informatie over de meesterwerken & erfgoed: Astrid Fobelets - 02 549 02 96 - [email protected]