Educatie -Aanbod - EDUbox Financiële educatie

:Aanbod

EDUbox Financiële educatie

Financiele20educatie

De EDUbox Financiële Educatie is een dubbele EDUbox rond één thema: geld. De twee boxen kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar de combinatie van de twee biedt extra inzichten en meerwaarde.

1. EDUbox Geld en ik

Deze EDUbox gaat over het belang van geld in het leven. Ze laat leerlingen nadenken en onderling discussiëren over de waarde van geld en van andere dingen in het leven. Maar ze toont ook hoe individuele keuzes bepalen waar ze hun geld aan uitgeven en welke factoren die keuzes beïnvloeden.

2. EDUbox Geld in de wereld

Waar zit het geld in de wereld en hoe zit ons economisch systeem in elkaar? Met deze EDUbox komen leerlingen te weten wat de rol is van de verschillende actoren in de economie. Wat is inflatie? Is ons systeem opgewassen tegen een crisis zoals het coronavirus? Onder meer VRT-expert Michaël Van Drogenbroeck geeft uitleg.

Hoe krijgt u ze?

Jullie kunnen de EDUboxen digitale versies downloaden : 

Deze EDUboxen kwamen tot stand in samenwerking met VRTNEWS, Wikifin School (FSMA) en de Nationale Bank van België.

Partners