Over het BELvue -Pers - HET EINDE VAN DE WERELD - Persbericht

:Pers

HET EINDE VAN DE WERELD - Persbericht

EXPO: DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VIERT DE 125STEVERJAARDAG VAN DE EXPEDITIE VAN BELGICA NAARANTARCTICA EN SENSIBILISEERT JONGEREN VOORKLIMAATVERANDERING

Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de eerste Belgische Antarctische Expeditie - het wetenschappelijk avontuur aan boord van de Belgica - biedt de Koning Boudewijnstichting de gelegenheid om in te schepen voor een klimaatexpeditie. Van 4 oktober 2023 tot 4 februari 2024 neemt de tentoonstelling “Op zoek naar... Het einde van de wereld! Een klimaatexpeditie aan boord van de Belgica” plaats in het BELvue museum. U reist mee naar het verleden, het heden en de toekomst van Antarctica, naar een planeet die stilaan de grenzen van zijn grondstoffen bereikt. Maar er wordt ook duidelijk gemaakt hoe ieder werk kan maken van een nieuwe en duurzame wereld.

De tentoonstelling herinnert aan de ongelooflijke menselijke uitdaging die de reis en de eerste overwintering ooit op "het Witte Continent" was en aan de onwaarschijnlijk ruime wetenschappelijke kennis die de bemanning onder leiding van Commandant Adrien de Gerlache mee naar huis bracht – er wordt vandaag nog naar verwezen! Die mannen, uit zes verschillende landen,ondernamen de eerste internationale, grootschalige wetenschappelijke expeditie naar Antarctica, zonder enige territoriale of commerciële bedoeling – ook een première! Het was een ongekend menselijk avontuur op een zuidelijk land dat in die tijdtotaal onbekend was. De strijd tegen het ijs en de extreme omstandigheden die ze maandenlang moesten trotseren, leidden totroemrijke verhalen, maar ook tot een schat aan wetenschappelijke informatie van topniveau.

Maar het Antarctica dat de bemanning van de Belgica ontdekte, is vandaag niet meer hetzelfde: de ijskap smelt weg, diersoortenworden bedreigd, ... Ook onze aarde stuit intussen op een aantal grenzen. De ontginning en het verbruik van de natuurlijkerijkdommen veroorzaakt een aanzienlijke klimaatverstoring. De tentoonstelling meet de polsslag van een planeet die buitenadem raakt en de mensheid voor de uitdaging plaatst van haar eigen voortbestaan. Maar daar blijft het niet bij: het publiek, enin bijzonder de jongeren, worden praktische en concrete actiemiddelen aangereikt om onze planeet en de mensheid nieuwetoekomstperspectieven te bieden.

Verschillende thema’s vormen de rode draad van de tentoonstelling: menselijke uitdagingen 125 jaar geleden én nu,wetenschappelijk onderzoek, de toekomst van Antarctica en de gevolgen van het wegsmelten van het ijs, tot hier, in Europa, …Daarnaast speelt ook de walvis een rol: hij is een metafoor voor de uitputting van de hulpbronnen van de planeet en de bedreigingen die daaruit voortvloeien, maar ook voor de daadwerkelijke hoop op een nieuwe, leefbare wereld. Want, als we de walvis redden, helpen we de planeet te redden, wordt in de tentoonstelling duidelijk gemaakt.

Het avontuur aan boord van de Belgica in Antarctica wordt geïllustreerd met documenten, foto’s en voorwerpen uit deexpeditie. Kaarten, infografieken en nooit eerder getoonde stalen en planten van de poolreis, bijdragen van weerkundigen, glaciologen, klimaatdeskundigen en zelfs een klinisch psychologe, scenografische effecten en interactieve opstellingen bieden een breed publiek inzicht in de uitdagingen van morgen.

De tentoonstelling, ontworpen door Jill Peeters (geografe, specialiste “Climate Awareness” en weervrouw bij VTM) en in een scenografie van Pièce Montée, is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en kwam tot stand met de medewerking van de vzw de Gerlache Polar Memory, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek van België en de Plantentuin van Meise.

De tentoonstelling opent naar aanleiding van de 125ste verjaardag van het vertrek van de Belgica naar Antarctica.

Download:

Praktische informatie:

“Op zoek naar... Het einde van de wereld! Een klimaatexpeditie aan boord van de Belgica”
Van 04.10.2023 tot 04.02.2024
BELvue museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
Gratis toegang
Drietalige tentoonstelling (FR, NL, EN) – bezoekersgids beschikbaar in de drie talen

Perscontact
Voor de Koning Boudewijnstichting: Van Noppen Thierry, [email protected], +32 479 31 85 56
Voor BELvue museum: Charline Franken, [email protected], +32 2 545 08 02