Vorming (toekomstige) leerkrachten | BELvue

Vorming (toekomstige) leerkrachten

Democracity

Voor toekomstige leerkrachten

De Educatieve Dienst van BELvue biedt een dagprogramma aan voor de lerarenopleiding (Bachelor LO en SO) : in een eerste deel gaat de aandacht uit naar inhoudelijke expertise en reflectie over democratische waarden en instellingen, in een tweede deel maken de studenten kennis met de didactische werkvormen van de Educatieve Dienst rond democratie en burgerschapseducatie. In de twee delen wordt er teruggekoppeld naar de lespraktijk.

Voor leerkrachten

De Educatieve Dienst van BELvue organiseert in samenwerking met en op vraag van de pedagogische begeleidingsdiensten navormingen voor leerkrachten van hun respectievelijke netten.

Meer info: [email protected]