Publiek aan zet: maak je eigen tentoonstelling over België! | BELvue

Publiek aan zet: maak je eigen tentoonstelling over België!

PAO-PAZ

PUBLIEK AAN ZET: museum zoekt burgers voor participatieve tentoonstelling over België

Voel je je aangesproken door België en de geschiedenis, de diversiteit en de cultuur van ons land? Ontmoet je graag andere mensen en maak je graag mooie dingen samen? Kom dan meewerken aan het ontwerp van een tentoonstelling in het BELvue museum!

Met Publiek aan zet wil het BELvue de bezoekers alle vrijheid bieden om een tentoonstelling te ontwerpen en uit te werken, die in het voorjaar 2020 zal worden tentoongesteld aan het brede publiek.

Om mee te werken hoef je geen kenner of liefhebber van kunst of cultuur te zijn. We willen graag een veelzijdige groep samenstellen qua leeftijd, geslacht, maatschappelijke of culturele achtergrond, even divers als België zelf. De deelnemers zullen in het Nederlands en het Frans met elkaar communiceren. Een menggelmoes dus. Want een tweetalige groep betekent zoveel meer ideeën, uitwisseling en… ook het echte België-gevoel!

Het project zal in twee fasen verlopen:

  • Van september tot december 2019: kennismaking met het BELvue, deelname aan workshops om een tentoonstelling te ontdekken en te leren voorbereiden. Tijdens die workshops kom je ook in contact met de hedendaagse werken van de coöperatie Cera. Je wordt begeleid door het team van de vzw ‘Arts&Publics’ en het team van het museum.
  • Van januari tot april 2020: concrete uitwerking van de tentoonstelling. Tijdens die productiefase kan het tempo van de vergaderingen verder oplopen.

Voorwaarden:

  • Ten minste 14 jaar oud zijn
  • Graag interessante mensen ontmoeten: in de groep zullen diverse personen zitten, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Een basiskennis van het Frans zal daarom een goede communicatie vergemakkelijken.
  • De vergaderingen zullen vooral ‘s avonds (tot uiterlijk 21.00) en in het weekend in het BELvue museum te Brussel plaatshebben. Wij vragen niet dat je elke vergadering aanwezig bent, wel een engagement voor de hele duur van het project. Geschatte frequentie: 1 à 2x/maand in de eerste fase, 3 à 4x/maand tijdens de tweede fase.

Geïnteresseerd?

Schrijf je in tot 16 augustus 2019 en noteer alvast woensdag 4 september om 18.00 uur voor de eerste vergadering. De groep zal ongeveer 20 personen hebben.