Digital Hi-storytelling – onderzoeksrapport | BELvue

Digital Hi-storytelling – onderzoeksrapport

 

Het Digital Hi-storytelling (DIGHIST) project is een antwoord op de uitdagingen van de COVID-19 pandemie voor geschiedenisonderwijs en burgerschapseducatie, ten gevolge van een gebrek aan contact van leerlingen met leeftijdsgenoten, afstandsonderwijs of uitdagende sociale processen.  

In dit rapport wordt uiteengezet welke historische gebeurtenissen en processen van de 20e eeuw zijn opgenomen in de geschiedenisleerplannen in België, Polen en Spanje. Er wordt nagegaan welke onderwerpen leerkrachten belangrijk vinden en welke zij het moeilijkst vinden om te behandelen. Het brengt ook de digitale tools in kaart die leerkrachten gebruiken en de didactische methoden die zij in de klas toepassen. De bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in de Digitale Geschiedenisatlas, met als hoofddoel de inhoud en methodologie voor het gebruik van data storytelling-materiaal nauwkeurig te definiëren, rekening houdend met de behoeften van leerkrachten en onderwijssystemen. 

Lees het rapport

 

De materialen werden voorbereid in het kader van het project "Digital Hi-storytelling" dat wordt uitgevoerd door de Stichting School with Class in samenwerking met Asociación Smilemundo en de Koning Boudewijnstichting en wordt gefinancierd door het Erasmus+ programmafonds van de Europese Commissie.

Loo cyfrowa historia logo smile mundo logo KBF logo Erasmus +