Educatie - Aanbod - Reporters in het federaal parlement - voorbereiding en naverwerking

:Aanbod

Reporters in het federaal parlement - voorbereiding en naverwerking

De leerlingen worden in groepen verdeeld en krijgen elk een thema, of een bundel waaran opdrachten aan verbonden zijn. Deze voorbereiding wordt gebruikt om de interviewvragen en de commentaren te maken en moet dus meegebracht worden naar het BELvue, op de dag van de animatie.