Politieke prioriteiten | BELvue

Politieke prioriteiten

Leerlingen bepalen individueel hun eigen politieke prioriteiten. Nadien confronteren ze hun keuzes met die van hun klasgenoten en komen ze via een debat tot een consensus over hun politieke prioriteiten.

(Gelieve deze activiteit niet te realiseren indien u zich heeft ingeschreven voor de animatie Democracity. Deze tool maakt namelijk integraal deel uit van de werkdocumenten tijdens deze animatie.)

Door zelf hun prioriteiten te bepalen tussen 16 politieke domeinen worden de leerlingen er zich van bewust dat een politiek programma berust op maatschappelijke keuzes. De activiteit mondt vervolgens uit in een echt politiek debat dat aan de basis zal liggen van een « gemeenschappelijk politiek programma » per groep.

Of hoe je aan politiek doet zonder het eigenlijk te beseffen …

Objectieven

De leerlingen stimuleren om politieke keuzes te maken en er samen over te debatteren.

Duur van de activiteit

ongeveer een lesuur.

Benodigd materiaal

  • kopies van de werkbladen voor de leerlingen.
arrow