Pedagogisch dossier over het Belgische koloniale verleden | BELvue

Pedagogisch dossier over het Belgische koloniale verleden

Scholen

Dit pedagogische dossier biedt leerkrachten thematische en chronologische aanknooppunten in het koloniale verleden van België en pedagogische trajecten om rond het thema in de klas te werken.

Het heeft als doel de belangrijkste informatie rond de Belgische kolonisatie samen te brengen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat dit steeds een ‘work in progress’ zal blijven. Vanuit de ervaring met de vorming van jongeren rond burgerschap en democratie, wil het BELvue met dit dossier leerkrachten van het Belgisch onderwijs graag ondersteunen om dit complexe onderwerp in de klas aan bod te brengen.

Het pedagogische dossier kwam tot stand via de expertise en het doorzettingsvermogen van de leden van het wetenschappelijke comité van het BELvue. Met dank aan Leen Van Molle (voorzitter, KU Leuven),  Gita Deneckere (UGent),  Chantal Kesteloot (CEGESOMA),  Ginette Kurgan (ULB),  Catherine Lanneau (ULiège), Gustaaf Janssens (KU Leuven) en Xavier Rousseaux (UCLouvain), en met bijzondere dank aan Guy Vanthemsche (VUB) voor zijn grote bijdrage aan dit dossier als expert in de materie.

Het inhoudelijk dossier werd aangevuld met tien pedagogische ‘trajecten’, die zowel de leerkracht als de leerlingen de mogelijkheid geven rond de informatie uit het dossier te werken. De trajecten bevatten concrete opdrachten om in de klas mee aan de slag te gaan.

arrow