Educatie -Aanbod - Recht-vaardig 'Junior'

:Aanbod

Recht-vaardig 'Junior'

2021 10 27 Boost Palais de justice 129

Min. 12, Max. 24

Gratis

3u

Brussel en Vlaanderen

5de lager - 2de middelbaar

Reservatie verplicht hieronder.

De leerlingen van het 5de lager onderwijs tot en met het 3de jaar algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs ontdekken de werking van justitie door middel van een rollenspel. Eerst wordt de workshop voorbereid in de klas. De leerlingen bekijken een nagespeeld proces waarbij een observatierooster de verschillende rollen van de actoren in de verf plaatst.

In het gerechtsgebouw volgen ze de workshop. Begeleid door een ervaren animator kruipen ze in de huid van één van de verschillende actoren en spelen een fictief proces. Daarna is er mogelijkheid om vragen te stellen aan iemand vanuit het werkveld zelf.

Let op
: voorbereiding in de klas is absoluut noodzakelijk. Voorbereidingsmateriaal wordt je per e-mail toegestuurd.

Praktische informatie

  • Reservatie verplicht
  • Als de workshop minder dan 5 weken voor de gereserveerde datum geannuleerd wordt, moeten wij €300 aanrekenen om kosten te dekken.
  • Lunch: er is geen ruimte voorzien in BELvue om te lunchen. Indien er plaats is, dan kan u gratis een zaal reserveren in het BIP – Brussel Info Plein (aan de overkant van het BELvue museum)

Deze workshop vindt plaats in verschillende Justitiepaleizen in België: