Mysterie van financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult! | BELvue

Mysterie van financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult!

Scholen
  • Scholen
  • Leerkrachten
  • Secundair Onderwijs (SO)
  • Buitengewoon Onderwijs

Schrijf je in voor een sneak peek van de toekomstige BELvue-tentoonstelling over financiële educatie! 

Na ongelofelijk veel brainstormsessies en overlegmomenten zijn we enthousiast om binnenkort opnieuw een project te lanceren rond financiële educatie: Mysterie van financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult! Het BELvue streeft ernaar om jongeren een inzicht te geven in financiële aspecten in hun persoonlijk leven en van de samenleving, maar ook de uitdagingen die eraan gekoppeld zijn. 

"Mysterie van financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthuld!" zal tussen 22 februari en 2 april 2021 getest kunnen worden door klasgroepen van maximum 28 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Deze interactieve tentoonstelling is zowel geschikt voor de eerste, tweede en derde graad van de verschillende types secundiar onderwijs: algemeen, technisch, kunst en beroeps. 

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules die telkens in groepjes van vier leerlingen bezocht worden. Deze modules maken leerlingen warm om de diverse deelaspecten van financiële geletterdheid, basisbegrippen- en concepten binnen de financiële wereld te verkennen op een creatieve en speelse manier. Elke module leidt tot discussies onder leerlingen en stimuleert hen om via een loopboekje hun eigen standpunten en resultaten bij te houden. 

Vooraleer het project officieel gelanceerd wordt, zouden we graag enkele klasgroepen uitnodigen voor een test om het project te optimaliseren.

 

Praktische Info

Hecht u ook belang aan een interactieve financiële educatie voor uw leerlingen? Wilt u een bijdrage leveren door met uw klas deel te nemen aan de test? Schrijf u dan in via het volgende e-mailadres:  [email protected]  en maak deel uit van de financiële educatie voor jongeren! 

Gelieven bij uw inschrijving de volgende informatie te communiceren:
- school
- klas
- leeftijd
- soort onderwijs
- aantal leerlingen
- adres
- telefoonnummer
- e-mail
- contactpersoon. 

We horen graag uw mening!