Testklassen: Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult | BELvue
Interactieve Tentoonstelling

Testklassen: Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult

Scholen
  • Scholen

Het "Mysterie van Financiën" zal tot 10 juni 2021 getest kunnen worden door klasgroepen van maximum 28 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Deze interactieve tentoonstelling is zowel geschikt voor de eerste, tweede en derde graad van de verschillende types secundair onderwijs: algemeen, technisch, kunst en beroeps.

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules die telkens in groepjes van vier leerlingen bezocht worden. Deze modules maken leerlingen warm om de diverse deelaspecten van financiële geletterdheid, basisbegrippen- en concepten binnen de financiële wereld, overheidsbudgetten en de financiële structuur van maatschappijen  te verkennen op een creatieve en speelse manier. Elke module leidt tot discussies onder leerlingen en stimuleert hen om via een loopboekje hun eigen standpunten en resultaten bij te houden.   

Vooraleer het project officieel gelanceerd wordt, zouden we graag enkele klasgroepen uitnodigen voor een test om het project te optimaliseren. 

Praktische Info

Hecht u ook belang aan een interactieve financiële educatie voor uw leerlingen? Wilt u een bijdrage leveren door met uw klas deel te nemen aan de test? Schrijf u dan in via het volgende e-mailadres: [email protected] en maak deel uit van de financiële educatie voor jongeren!

Gelieven bij uw inschrijving de volgende informatie te communiceren: school, klas, leeftijd, soort onderwijs, aantal leerlingen, adres, telefoonnummer, e-mail en contactpersoon.

We horen graag uw mening! 

Een partnerschap met Fund for Financial Literacy.