Reuzemaskers uit Congo | BELvue
Tijdelijke tentoonstelling

Reuzemaskers uit Congo

Etnografisch erfgoed van de Belgische jezuïeten

Na het schetsen van de historische en culturele achtergrond toont de tentoonstelling maskers die gebruikt worden bij het mukanda-ritueel (mannelijke initiatie) van de Yaka en de Suku, volkeren uit het zuidwesten van de DRCongo. De maskers reflecteren, samen met andere tentoongestelde voorwerpen, het verzamelen en het etnografisch onderzoek uitgevoerd door de jezuïetenpaters in Belgisch-Congo, die nauw contact hadden met het KMMA sinds de jaren 1910. De stukken zijn uitzonderlijk door hun sterke beeldende kwaliteit en uitzonderlijke vorm. De meeste van de tentoongestelde objecten werden nooit eerder getoond aan het publiek, noch gepubliceerd. 

Het eerste deel van de tentoonstelling schetst de historische context van de jezuïeten in het vicariaat van Kwango en geeft een portret van enkele jezuïeten-verzamelaars. Talrijke documenten (handgeschreven brieven, passages uit publicaties, kaarten,…) geven een goed beeld van de context waarin de objecten verzameld werden en van de samenwerking die ontstond tussen het KMMA en de jezuïeten sinds 1910. Het KMMA staat in voor de conservering, archivering, restauratie en wetenschappelijk onderzoek van de stukken in depot.
Daarna volgt in het tweede deel uitleg over het mukanda-ritueel bij de Yaka, de Suku en enkele buurvolkeren. 
Het derde en laatste deel, het hoogtepunt van de tentoonstelling, brengt een reeks grote en zeldzame kakuungu maskers: de reuzen van het mukanda. De collecties van Heverlee worden aangevuld met objecten uit de eigen collectie van het KMMA.

Een begeleidende publicatie geeft duiding bij de tentoongestelde objecten en diept meer complexe thema’s uit. 

Dit event is het resultaat van een partnership tussen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de  twee Belgische Jezuïetenprovincies, het BELvue museum en de Koning Boudewijnstichting. Reuzemaskers uit Congo kreeg eveneens de steun van de Nationale Loterij en van IC verzekeringen.

Kijk hier naar de video van de tentoonstelling (© M. Wolmark - BIAPAL asbl 2015)

  • Van 13 mei t/m 8 november 2015
  • Van maandag tot zondag (voor iedereen toegankelijk)
  • Gratis toegang

Activiteiten georganiseerd in het kader van de tentoonstelling