Publiek aan Zet | BELvue
Tijdelijke tentoonstelling

Publiek aan Zet

Individuele bezoekers Groepen
  • Individuele bezoekers
  • Groepen

Hoe zet je als burger een tentoonstelling op poten, samen met een dertigtal andere mensen die je voor de eerste keer ontmoet ? Deze uitdaging werd aangegaan door het BELvue museum, Arts & Publics, Cera en vooral de groep burgers van "Publiek aan Zet Brussel"  !

Een zestal maanden geleden lanceerde het BELvue een open oproep aan burgers in het kader van "Publiek aan Zet", een project dat de traditionele rollen van 'museum' en 'publiek' wil omdraaien. Na een selectieronde werd een groep van een dertigtal personen gevormd, bestaande uit zeer diverse profielen qua leeftijd, geslacht, maatschappelijke of culturele achtergrond,... even divers als België zelf dus.

Vele workshops en bezoeken aan het museum later liggen er heel wat ideeën klaar, en na lang wikken en wegen ook het thema, dat binnenkort op deze pagina zal verschijnen. De boodschap: stay tuned !