Interactieve tentoonstelling: Mysterie van Financiën | BELvue
Interactieve Tentoonstelling

Interactieve tentoonstelling: Mysterie van Financiën

Scholen
  • Scholen

Het ministerie dat alles over geld en financiën onthult

De educatieve tentoonstelling "Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult " zal de 21 september 2021 geopend zijn voor klasgroepen van maximum 28 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Deze interactieve tentoonstelling is zowel geschikt voor de eerste, tweede en derde graad van de verschillende types secundair onderwijs: algemeen, technisch, kunst en beroeps.

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules die telkens in groepjes van vier leerlingen bezocht worden. Deze modules maken leerlingen warm om de diverse deelaspecten van financiële geletterdheid, basisbegrippen- en concepten binnen de financiële wereld, overheidsbudgetten en de financiële structuur van maatschappijen te verkennen op een creatieve en speelse manier. Elke module leidt tot discussies onder leerlingen en stimuleert hen om via een loopboekje hun eigen standpunten en resultaten bij te houden.

Hecht u ook belang aan een interactieve financiële educatie voor uw leerlingen? Wilt u een bijdrage leveren door met uw klas deel te nemen aan de test? Vul onze formulier in en maak deel uit van de financiële educatie voor jongeren!