De Democratiefabriek | BELvue
Interactieve Tentoonstelling

De Democratiefabriek

Een doe-tentoonstelling over identiteit, diversiteit en actief burgerschap

© BELvue/Frank Toussaint
180minutes
0.00€
Scholen
Groepen
 • Scholen
 • Secundair Onderwijs (SO)
 • 3de jaar ASO
 • 3de jaar TSO/BSO
 • 4de jaar ASO
 • 4de jaar TSO/BSO
 • 5de jaar ASO
 • 5de jaar TSO/BSO
 • 6de jaar ASO
 • 6de jaar TSO/BSO
 • 7de jaar TSO/BSO
 • Groepen
Minimaal. 12 p.
Maximaal. 25 p.

Jongeren vanaf 14 jaar bezoeken in duo’s de democratiefabriek, ze krijgen er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. De interactieve modules schotelen opdrachten en dilemma’s voor over controversiële onderwerpen, over samenleven in diversiteit, over actief burgerschap en over onze democratie. Telkens moeten ze oordelen, een positie innemen en hun mening of ervaring in vraag stellen. Telkens bespreken ze dit met elkaar en krijgen ze korte feedback over hun keuze of het onderwerp. Nadien kunnen ze via een routekaart, waarop ze per oefening scores bijhouden, online een certificaat downloaden, dat hen informeert over hun keuze.

 

De Democratiefabriek is van 15 januari t/m 1 juni 2018 in het BELvue!

Reserveren kan hieronder vanaf 15/11/2017, bij “praktische informatie”

Het BELvue biedt dit jaar een nieuwe formule aan om de Democratiefabriek te bezoeken. De thema’s die in de tentoonstelling aan bod komen, spreken de jongeren aan en de gebruikte methode nodigt de leerlingen uit om hun standpunt te bespreken met de anderen. Maar vaak heeft de leerkracht niet de mogelijkheid om die thema’s uit te diepen of na het bezoek een gestructureerd debat te organiseren.

Daarom stellen wij dit jaar dus een bezoek voor in gezelschap van een professionele begeleider, gevolgd door een workshop waarin het mogelijk is om dieper in te gaan op concepten als vooroordelen, discriminatie, racisme en vrijheid van meningsuiting, en waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor de dialoog tussen de leerlingen.

 • Het bezoek aan de Fabriek (begeleid bezoek + workshop) duurt dus 3 uur en is nog altijd volledig gratis.
 • Op woensdagnamiddag is het mogelijk om de tentoonstelling zonder begeleiding te bezoeken en zonder de workshop te volgen. In dat geval duurt het bezoek anderhalf uur en is het ook gratis.

De workshop Oogkleppen af! is georganiseerd in samenwerking met School zonder racisme.     

 logo School zonder Racisme

De Democratiefabriek kan reizen door België!

Bent u een stad, gemeente of cultuurcentrum en wenst u de Democratiefabriek te huren? Gelieve dan contact op te nemen met  rqhory@oryihr.oreb.euvleb@lebude  voor verdere informatie.

Praktische Info

 • De Democratiefabriek in het BELvue museum: van 15 januari t/m 1 juni 2018!
 • Voor jongeren vanaf 14 jaar, met de klas of in groep
 • 2 mogelijkheden tot bezoek:
  • Bezoek in gezelschap van een begeleider, gevolgd door een workshop (duur: 3 uur)  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag van 9.30 tot 12.30. 
  • Zelfstandig bezoek (duur: 1.30): enkel op woensdagnamiddag. van 13.00 tot 14.30 en van 15.00 tot 16.30.
 • Bezoek volledig gratis, maar online reserveren is verplicht (vanaf 15/11/2017)