Educatie -Aanbod - Débagora - Als jongeren zich mengen in de politiek

:Aanbod

Débagora - Als jongeren zich mengen in de politiek

20221119 BOOST Future Antwerpen Leadership 188 8727 LR

01/09/23 - 15/04/24

Gratuit

Collectif Débagora (UCLouvain, ULB, musée BELvue, Jeune et Citoyen, Infor Jeunes Bruxelles et le Comité des élèves francophones)

Project voor politieke en debateducatie “Als jongeren zich mengen in de politiek”

Een schooljaar lang gaan meer dan 400 jongeren uit de derde graad van het Brussels secundair onderwijs en een dertigtal leerkrachten het debat aan en mengen ze zich in de politiek.

Voor de eerste editie in 2022 – 2023 namen niet minder dan twaalf Franstalige scholen uit alle netten en richtingen (22 klassen) deel aan het project ​“Als jongeren zich mengen in de politiek” over het thema ​“Ongelijkheid aanpakken”.

In de loop van het jaar worden de leerlingen ertoe aangezet om te experimenteren met het volledige politieke proces, te beginnen met het omschrijven van een problematiek tot het woord nemen in de openbare ruimte. Het project wordt afgesloten met een dag waarop de jongeren de kans krijgen om hun mening te laten horen in de publieke ruimte.

Een project in drie stappen:

• in de klas: van bij het begin van het schooljaar zijn er trajecten met activiteiten die bedoeld zijn om de jongeren te leren hoe ze een mening kunnen nuanceren, uitdiepen en verwoorden. Ze leren hun opinie onderbouwen met argumenten en op een respectvolle manier in debat gaan.
• de ontmoetingsmomenten: op twee specifieke momenten komen alle leerlingen samen om van gedachten te wisselen met elkaar, maar ook met actoren uit de politiek en met deskundigen (grafisch ontwerpers, journalisten, …). Die bijeenkomsten zijn bedoeld om de leerlingen erop te wijzen dat er heel veel diverse standpunten bestaan en dat het belangrijk is om een kritische geest te ontwikkelen.
• Het slotevenementAan het eind van het project stelt elk groepje van leerlingen die rond een bepaald probleem hebben gewerkt, een publieke actie voor in de vorm van een video, een toneelvoorstelling, een politiek debat, een grafische poster, een geschreven tekst, …

Alle leerlingen komen samen voor een slotevenement, dat is opgevat als een burgertentoonstelling.

De werkgroep Débagora

Twee onderzoekscentra van de UCLouvain en de ULB bundelden de krachten met vier organisaties voor burgerschapseducatie (het BELvue museum, Jeune et Citoyen, Infor Jeunes Bruxelles en het Comité des élèves francophones). Met de steun van de Fondation Bernheim vormden zij samen de werkgroep ​“Débagora”, die dit project voor politieke en debateducatie ontwikkelde.

Contact voor de pers:

Coördinator van het project: Yasmina Aboudarr
E‑mailadres: debagora@​jecasbl.​be
Telefoon: 0470/ 32. 45. 33


Aanvraagformulier: