Educatie -Aanbod - 'Mannen en vrouwen: gelijkheid als een uitdaging'

:Aanbod

'Mannen en vrouwen: gelijkheid als een uitdaging'

DSC 0557 2

Max. 15

1u30

Reserveren verplicht.

Het jonge België dat in de 19de eeuw vorm kreeg was een ongelijke samenleving. Sociale klasse en/​of sekse bepaalden in sterke mate iemands sociale en politieke rechten, net als zijn/​haar mogelijkheden die binnen het gezin, op school en op het werk. Tijdens de twee volgende eeuwen ging de democratisering van de samenleving gepaard met een geleidelijke gelijkschakeling van de rechten.

Deze rondleiding, opgesteld door specialistes in vrouwen- en gendergeschiedenis, gaat in op die langzame evolutie, die leidde tot de hedendaagse samenleving. Ze gaat in op de argumenten voor verandering en doorbreekt heel wat vastgeroeste ideeën over de leefomstandigheden van vrouwen in het verleden.

Praktische Info

Het bezoek werd door AVG-Carhif ontwikkeld, een archief- en onderzoekscentrum gespecialiseerd in vrouwengeschiedenis en de vrouwenbeweging.

Reservatie Begeleid bezoek 'Mannen en vrouwen: gelijkheid als een uitdaging'

Contactgegevens van de school

Adres van de school

Contactpersoon voor de reservatie

In geval van onvoorziene omstandigheden.


Informatie voor de reservatie

Geef 3 voorkeursdata voor uw bezoek

Periode  *
Periode  *
Periode  *

We gebruiken en houden uw data bij voor het beheer van uw aanvraag. Voor meer informatie, lees onze Privacyverklaring.