Das Museum -Aktivitäten - GEANNULEERD: Boekvoorstelling: Le suprême hommage

:Aktivitäten

GEANNULEERD: Boekvoorstelling: Le suprême hommage

Illustratieboekvoorstelling

30/03/20

Op maandag 30 maart zal in de Borgendaelzaal van het BELvue museum de voorstelling van het boek Le suprême hommage. De omgang met de dood van koninklijke en politieke elites in België tussen 1830 en 1940 (VUBPress, 2020) van Christoph De Spiegeleer plaatsvinden.

Le Suprême hommage neemt de geschiedenis van de omgang met de dood van koninklijke en politieke elites in het België van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw onder de loep. Dit boek reconstrueert de publieke respons op het overlijden van belangrijke leden van de koninklijke familie en prominente politici zoals (oud-)regeringsleiders, (oud-)parlementsvoorzitters en burgemeesters van grote steden. De gemediatiseerde sterfuren en de niet minder dan imposante begrafenissen van de eerste koningen en koninginnen van België, van de stichters van de dynastie Leopold I en Louise-Marie tot en met Astrid en koning-soldaat’ Albert I, vormen een rode draad. Met deze studie komen we meer te weten over de invloed van evoluties in mediacultuur en politiek-levensbeschouwelijke spanningen op de beeldvorming rond het sterven, begraven en herdenken van hooggeplaatste figuren in de Belgische samenleving tijdens de 19de en 20ste eeuw. Op de boekvoorstelling nemen naast de auteur ook prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB) en journalist en monarchiekenner Christian Laporte het woord.

Georganiseerd door Liberas, centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen, in samenwerking met het BELvue museum en VUBPress.

Praktische Info

Programma:

  • Prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB): de betekenis van dit historisch onderzoek op het raakvlak van cultuurgeschiedenis en politieke geschiedenis binnen de Belgische historiografie
  • Dr. Christoph De Spiegeleer (Liberas): de omgang met de dood van koninklijke en politieke elites in België aan de hand van 10 beelden
  • Christian Laporte (La Libre Belgique): een reflectie over het boek tegen het licht van de evoluties van het Belgische koningshuis en de Kerk tijdens de late 20ste en 21ste eeuw
  • Receptie

Het boek kan ter plaatse aangekocht worden.